Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.3.2 HŘÍDELE

Hřídel - Strojní součást válcovitého tvaru, na které jsou nasazená ozubená/řetězová kola, kladky, pojezdová kola, spojky, brzdy, zdrže a jiné rotační či nerotační součásti, např. vačky, či výstředné kotouče


Materiál hřídelů

Závisí na:
Způsob zatížení
Požadavky na tepelně-chemické zpracování
Vrubová houževnatost
Odolnost proti únavě

Požadavky na hřídel Používané materiály Příklady použití
Převažující statické zatížení 11 500, 11 600 Elektromotory, průmyslové převodovky
Převažující dynamické zatížení Oceli pro zušlechťování a povrchové kalení – 12 060, 14 240, 16 240 Hřídele pístových a obrábějících strojů, kalené hřídelové čepy, kalené povrchy hřídele pro spoje nalisováním
Nejvíce namáhané, vysoká bezpečnost Oceli pro zušlechťování – 16 440 Letecké motory, hřídele velkých rozměrů
Tvrdý povrch Oceli na cementování a kalení – 14 220, 16 220 Drážkové a vačkové hřídeleTolerování rozměrů, drsnost povrchu

1. Tolerování rozměrů

Název uložení Použití
jk6, m6, k6 Pro válcové konce hřídele
j6, k6 Pod valivá ložiska
e8, f7 Pod kluzná ložiska s rotací hřídele
g6 Pod kluzná ložiska s posuvnými nerotačními pohyby
h8 Pod těsnící kroužek
P9 Šířka drážky v hřídeli pro těsné i výměnné pero


2. Drsnost povrchu

Drsnost povrchu Ra Použití
0,2 až 0,4 Pod kluzná i valivá ložiska
0,8 až 1,6 Plochy pro spojení hřídele s nábojem pomocí pera
3,2 Opěrné čelní plochy, boky drážek pro pera
6,3 Nefunkční plochy hřídelíKonstrukční a technologické prvky hřídelů

Zápichy
Slouží k ukončení tvarových ploch nebo ploch stejného jmenovitého průměru s různými mezními úchylkami pro usnadnění obrábění (především dobrušování daného jmenovitého rozměru v celé jeho délce) nebo z funkčních důvodů

Středící důlky
Kuželové zahloubení na čelních plochách pro upnutí hřídelů při obrábění nebo pro kontrolu úchylek čelního nebo obvodového házení

Rýhování a vroubkování
Tvarová úprava povrchu hřídele (povrch má po obvodu vytvořeny rýhy nebo pravoúhle či kosoúhlé vroubky) zlepšující její ovladatelnost rukou

Žádné komentáře:

Okomentovat