Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.1 SPOJE A SPOJOVACÍ SOUČÁSTI

V každém stroji jsou jednotlivé součásti mezi sebou navzájem spojeny a každý druh spojení vykonává určitou funkci

Spojení strojních součástí

Pohyblivé
Umožňuje vzájemný pohyb součástí vůči sobě
Příklady: Klouby, ložiska

Nepohyblivé
Spojené části se nemohou vůči sobě pohybovat
Nepohyblivé spojení se nazývá spoj
Druhy spojení:
- Přímé spojení (např. svařením)
- Pomocí spojovacích součástí (např. šrouby)


Z hlediska rozebíratelnosti dělíme spoje

Rozebíratelné
Spoj můžeme, kdykoliv rozebrat a opět smontovat, aniž se poškodí spojovaná a spojovací část
Příklady: Šroubové, kolíkové, čepové, klínové, perové, svěrné, pružné

Nerozebíratelné
Spoj nemůžeme rozebrat bez poškození spojované či spojovací součásti
Příklady: Nýtové, tlakové, svarové, pájené, lepené


Z hlediska fyzikální podstaty funkce dělíme spoje

Silovým stykem
Spojení součástí vzepřením
Síly se přenášejí třením, které je vyvoláno rozpěrnými normálovými silami podle Coulombova zákona
Příklady: Šroubové, svěrné, tlakové, klínové, pružné, nýtové

Tvarový stykem
Přenášejí síly mezi spojovanými částmi pouze normálovými napětími/silami (tlak) mezi stykovými plochami
Příklady: Kolíkové, čepové, perové, nýtové

Materiálovým stykem
Zhotovení nerozebíratelného celku přídavnými materiály
Příklady: Svarové, pájené, lepené

Žádné komentáře:

Okomentovat