Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.1.2 KOLÍKOVÉ SPOJE

Spojení s tvarovým stykem
Kolík je v jedné nebo ve více součástí usazen s předpětím způsobeným přesahem naráženého kolíku vůči díře nebo kuželovitosti zaráženého kolíku -> jsou lícované
Rozebiratelné spojení (častější montáž - demontáž snižuje spolehlivost)

Použití:
Zajišťují vzájemnou polohu součástí
Odlehčují méně pevné spoje (např. lepené)

Nevýhody:
Zeslabují nosný průřez
Otřesy se uvolňují


Druhy kolíků

Válcové kolíky
Mají průměr nepatrně větší než je průměr otvoru, do kterého se budou zarážet
Mohou se uvolnit, pokud je spoj vystaven rázům a vibracím nebo častou demontáží-montáží

Kolíky s roznýtovanými konci
Je opatřen otvory pro snažší roznýtování
Mohou tvořit pevné i pohyblivé spoje

Kuželové kolíky
Kuželovost 1:50 zajišťuje samosvornost -> větší bezpečnost
Po zaražení vznikne tření jako u klínových spojů
Pro neprůchozí otvory (kolík nelze z druhé strany vyrazit) se používají kolíky, které mají na vnější straně nebo uvnitř závit -> pro možnost demontáže

Rýhované kolíky
Na povrchu mají podélné ostré rýhy -> zaříznou se do materiálu -> větší bezpečnost

Pružné kolíky
Vyrobeny z jakostní oceli
V podélném směru rozříznutý
Vnější průměr je větší než otvor, do kterého se bude kolík zarážet
Po zaražení má kolík snahu se roztáhnout na původní průměr -> vznik tření

Pojistné kolíky
Chrání pracovní stroj před přetížením a následným poškození
Překročí-li točivý moment určitou mez, dojde k přestřižení kolíku
Může být součástí spojky

Hřeby, šroubové hřeby, rýhované hřeby
Nahrazují nýty i šrouby u málo namáhaných spojů


Účel a použití kolíkových spojů

Účel a použití Druh kolíku
Spoj nebo upevnění dvou součástí, např. kola na hřídeli, tyče v objímce Spojovací a upevňovací příčné
Spojovací a upevňovací podélné (spárové)
  • Přesné vzájemné vymezení polohy dvou spojovaných součástí, např. dvou polovin skříně převodovky, slícování desek při výrobě přípravků.
  • Pojištění proti posunutí
Zajišťovací a vymezovací
Pojištění strojních součástí proti přetížení, např. střižný kolík u pojistné spojky Střižné
Kloubové a otočné spojení dvou součástí KloubovéMateriál kolíků

Nekalené kolíky: automatová ocel 11 140 nebo ocel 11 600
Kalené kolíky: oceli třídy 16 a 19 např. 19 421.4
Pružné kolíky: 11 700.4 či jiné materiály pro kalení


Uložení kolíků

Otvory nutno vystružit:
Válcový a kuželový kolík: H7
Pružný a rýhovaný kolík: H12 (nemusí se vystružovat)
Spojení dvou součástí nebo jejich pojištění - přechodné uložení:
- Válcový kolík: m6
- Otvor: H7

Pro otočné spojení se používá kolík s pro roznýtování s tolerancí h11


Montáž kolíkových spojů

Při montáži se nejdříve do ustavených součástí vyvrtá díra, do níž se mírným tlakem vloží kolík
Kolík se upevní (k dosažení přesahu) rázy nebo zalisováním

Žádné komentáře:

Okomentovat