Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4.2.4 MĚŘÍTKA NA TECHNICKÝCH VÝKRESECH

Měřítka, jejich velikosti a zapisování, na všech druzích technických výkresů se dle:
 • Účelu a obsahu výkresů
 • Velikosti kreslené součásti
 • Složitosti a hustoty kresby
 • Požadavků čitelnosti a přehlednosti kresby

Druhy měřítek

 • Skutečná velikost - 1:1
 • Zvětšení
  2:1
  5:1
  10:1
  20:1
  50:1
  100:1
 • Zmenšení
  1:2
  1:5
  1:10
  1:20
  1:50
  1:100
  1:200
  1:500
  1:1 000
  1:2 000
  1:5 000
  1:10 000

Zásady pro zapisování měřítek

 • Měřítko, jakým je výkres nakreslen se zapisuje do příslušné kolonky v popisovém poli výkresu
 • Měřítko se píše nejblíže větším písmem než se píší kóty (3,5 mm), tedy 5 mm
 • Je-li na výkrese použito více měřítek (u tvarových podrobností), do popisového pole se píše hlavní měřítko a všechna ostatní měřítka se píší k příslušnému odkazu
 • Do kót se píší SKUTEČNÉ rozměry bez ohledu na měřítko
 • Tvarové podrobnosti se kreslí ve zvětšeném měřítku jako zvláštní pohled
 • Je-li obrys malého předmětu kreslený ve zvětšovacím měřítku, doporučuje se nakreslit pro názornost na výkres předmět ve skutečném měřítku
 • Rozšiřovat rozsah měřítek se smí násobením celou mocninou deseti
 • U výkresů inženýrských sítí, kde je jiné měřítko délky a výšky se zapisují obě měřítka (první měřítko délky, potom měřítko výšky)
 • Ve vyjímečných případech lze použít měřítko nenormalizované
 • Norma ISO dovoluje použít rozdílného měřítka pro kopie

Žádné komentáře:

Okomentovat