Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.8.1 VÁLCOVÁNÍ

Plastické tváření (trvalá změna tvaru) mezi dvěma otáčejícími se válci, které jej kontinuálně stlačují dolů
Válcováním se prodlužuje a zároveň stlačuje (zmenšování průřezu)

Postup válcování:
Výroba předvalku (polotovaru) na předvalcovacích stolicích
Výroba vývalku (např. tyče) na dokončovacích válcovacích zařízeních

Válce válcovacích stolic:
Hladké
Kalibrované

Svými čepy jsou válce uloženy v ložiscích ve stojanu, který tvoří válcovací stolici


Druhy válcování

1. Podélné

Válcovaný materiál prochází kolmo k osám válců

Výroba:
Tyčí různých průřezů
Profilových tyčí s podélně proměnlivým průřezem
Drátů
Pásů
Plechů
Obručí
Prstenců


2. Příčné

Válcovaný materiál (kruhový průřez) prochází rovnoběžně s osami válců

Výroba:
Trubek
Závitů
Některých částí s rotačními tvary


3. Kosé

Válcovaný materiál (kruhový průřez) je válcován válci s mimoběžnými osami

Výroba
Trubek


Válcovací stolice

1. Jednosměrná válcovací stolice

Postup válcování:
1. Upnutý materiál projede mezi válci na zadní stůl
2. Zvednou se oba stoly
3. Materiál se přes horní válec přesune zpět na přední stůl
4. Stoly se opět položí a sníží se válec
5. Materiál se znovu převálcuje

Cyklus se opakuje až do žádaného výsledku
Vracením materiálu vznikají časové ztráty
Tímto způsobem se válcují jen tenké plechy


2. Vratná válcovací stolice (duo)

Odstraňuje nevýhody jednosměrné válcovací stolice (válce se otáčejí ve dvou směrech)
Válcují se na ní těžké vývalky)


3. Tříválcová stolice (trio)

Umožňuje válcovat materiál ve dvou směrech aniž by se měnil smysl otáčení válců
Prostřední válec mívá stejný nebo menší průměr (asi o třetinu) než vnější válce
Práce velmi rychlá a hospodárná


4. Univerzální stolice

Kromě vodorovných válců má i válce svislé -> válcování materiálu ze všech stran


5. Válcovací stolice quatro

Válce malého průměru se opírají o válce průměru většího (kvůli prohybu)
Válce s menším průměrem mají větší výkon

Použití: Válcování
Tlustých a středních plechů
Širokých pásů a pásků


6. Válcovací stolice s více válci

Např. s dvaceti válci
Pro válcování plochých produktů s velkou rozměrovou přesností


Válcovací tratě

Blokové tratě
Bloomingy - válcování nejtěžších ingotů na bloky a tlusté předvalky
Slabingy - Válcování plochých předvalků (bram) pro válcování plechů
Průměr válců: od 850 do 1 200 mm
Tyto tratě mají reverzní duo stolice

Těžké tratě

Hrubé tratě
Válcování profilových tyčí (úhelníky, I;U profily, kolejnice) velkých rozměrů
Obvykle jsou vybaveny trio stolicemi s průměrem válců 600 až 850 mm

Střední tratě
Válcování profilových tyčí do tloušťky 100 mm
Průměr válců: 350 až 550

Jemné tratě
Válcování drátů a profilových tyčí do tloušťky 35 mm
Průměr válců: 250 až 350

Tratě pro válcování drátů
Nejmenší průměr drátu: 5 mm
Průměr válců: 240 až 280 mm

Tratě pro válcování plechů
Hrubé- do tloušťky od 30 do 200 mm
Střední - nad tloušťku 4 mm
Jemné - do tloušťky 4 mm


Způsob válcování oceli za tepla

Bloky a předvalky
Válcují se na blokových tratí z ingotů
Válce jsou většinou rovné mají po stranách pomocné kalibry
Pro každém průvalu se provalek otočí o 90°.
Válcovna je zcela mechanizována

Tvarová ocel
Válcuje se v kalibrovaných (= kalibr je vybrání (zářez) na obvodu válců a odpovídá požadovanému tvaru průřezu) válcích
Jednotlivé kalibry jsou na válci vedle sebe

Kruhové tyče
Válcují se v kalibrovaných válcích, kde se střídá profil čtvercový s oválným
Poslední průval se provede v kruhovém kalibru
Při přechodu z jednoho kalibru do druhého se válcový profil pootočí

Tyče průřezu L, I, U
Vyžadují složitou kalibraci
Vychází se ze čtyřhranných předvalků
Požadovaný tvar vznikne až po 10 a více průvalech

Kolejnice
Válcují se na hrubých tratích, které se skládají z 3 nebo 4 stolic tria

Dráty
Dráty průměru 5 až 25 mm se válcují na jemných válcovacích tratích
Z zatepla vyválcovaného drátu se tažením za studena vyrábějí dráty malých průměrů
Moderní válcovací tratě na dráty jsou kontinuální a plně automatizované

Plechy a pásy
Válcují se rovnými válci
Předvalky se válcují z bram (jsou vyválcovány na blokové trati - slabingu)
Předvalky pro tenčí plechy (ploštiny) se válcují jako plochá tyč do délky
Ploštiny se stříhají na délku válcovaného plechu
Moderní výkonné kontinuální válcovací tratě válcují plech na pásy o šířce až 2 300 mm a tloušťce 3 až 35 mm
Pásy do tloušťky 8 mm se srolují dohromady
Tlustší plechy se za tepla stříhají na nůžkách na délky až 10 mm


Válcování plechů a pásů za studena

Zaručena výroba hladkých plechů s přesnými rozměry
Na kontinuálních tratích se válcují plechy i z neželezných kovů
Obvykle se válcují pásy široké 1 600 mm na čtyř válcových stolicích na tloušťku 0,35 až 0,5 mm
Před válcováním za studena se plechy moří v kyselině sírové nebo solné -> pro odstranění okují
U pásů, kde byla vyčerpána tvárnost se žíhají v ochranné atmosféře nebo ve vakuu v průběžných žíhacích pecích
Vyžíhaný hotový plech se ještě lehce převálcuje -> pro lesklý povrch
Zvlášť tenké pásy se válcují na 12ti nebo 20ti válcové stolici, hlavně plechy do 0,003 mm
K válcování tenkých pásů mají pracovní válce průměr jen 8 mm

Hliníkové fólie
O tloušťce 0,1 do 0,005 se válcují na čtyř válcové stolici na tloušťku 0,02 mm
Dalším zeslabením se dosahuje válcováním zdvojených pásů
Po vyválcování se fólie nechá vyžíhat a pak se přeleští
Tenké fólie se navinují s papírovou mezivrstvou -> ochrana povrchu před poškozením

Žádné komentáře:

Okomentovat