Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.15.14.2 VNITŘNÍ ZÁVITY

Nejčastěji se vyrábí se pomocí závitníku. Závitník je v podstatě šroub, na kterém jsou vytvořeny několika drážkami břity a řezný kužel
Drážky mohou být:
- šikmé
- ve šroubovici -> Usnadnění odvodu třísek

Geometrie je dána tvarem:
- drážek
- řezného kuželu

Většinou se ostří talířovým brousicím kotoučem na čele (v drážce) nebo ve speciálním přípravku na hřbetě zubu na řezném kuželu1. Ruční závitníky

Obvykle sadové (2 až 3 v sadě)
Každý odebírá pouze část průřezu závitu -> Snížení točivého momentu potřebného k řezání
Řezný kužel je nejdelší u závitníku číslo 1 a nejkratší (asi 2 závity)u závitníku označeného číslem 3

Vodicí válcová část závitníku vede závitník v díře a je mírně kuželovitě zúžená směrem ke stopce -> aby při řezáním nevzrůstal točivý moment
Stopka je čtyřhranná pro upnutí do vratidla

Druhy závitníků
S přímými drážky pro slepé a průchozí díry
S levotočivými drážkami pro slepé díry
S malým úhlem pravotočivých drážek pro slepé díry
S velkým úhlem pravotočivých drážek pro slepé díry


Pravidla pro řezání závitů pomocí závitníků

A) Předvrtání díry
Při řezání závitu se nevyřezává celý profil závitu (podle tvaru podle druhu a houževnatosti materiálu se závit částečně tvaruje pěchováním) ->Důležitý správný průměr převrtané díry (rozměry se najdou ve Strojnických tabulkách)
Minimální hloubka závitu (u slepých děr)
- U slepých děr je důležité, aby byli delší než délka řezaného závitu
- Hloubka slepé díry je dána: délkou využitelné části závitu + délka závitového výběhu + část díry bez závitu
- Potřebné rozměry jsou uvedeny ve strojnických tabulkách

B) Zahlubování převrtané díry
Díra se zahlubuje minimálně na velikost velkého průměru závitu
Zahlubování se provádí kuželovým záhlubníkem o vrcholovém úhlu 90°
Důvod:
- Usnadnění počátku při řezání závitu
- Nasazení závitníku

C) Řezání závitu
Závitník se nasadí na vyvrtanou a zahloubenou díru
Otáčí se pod lehkým tlakem po směru hodinových ručiček (u pravého závitu)
Jakmile mají zuby závitníku v převrtané díře vedení řežeme již bez přídavného kolmého tlaku
K uvolnění třísek je třeba závitník vždy pootočit nazpět o 1/3 otáčky
Dobré mazání ulehčuje řezání závitu2. Strojní závitníky

Pouze jeden (na rozdíl od sadových pro ruční řezání závitu)
Krátký řezný kužel (3 až 4 stoupání závitu)
Vyšší točivý moment při strojním řezání -> vysoká produktivita výroby


Druhy strojních závitníků
S přímou drážkou
Nejčastěji používaný
Se šroubovitou drážkou
Pro delší závity
S neprůběžnou drážkou
Vyšší pevnost v krutu -> Pro řezání závitů v těžkoobrobitelných materiálech
Záporný úhel sklonu ostří -> vznikající tříska je tlačená do předu ve směru posuvu
Použití: Pro řezání závitů v krátkých průchozích dírách
Nástrčný
Pro větší průměry závitů (např. M40)

Obecné zásady pro konstrukci strojních závitníků
  • Navržené rozměry řezné a kalibrovací části a jejich tolerance musí zajistit vyrobení závitu v požadované přesnosti a tvaru
  • Geometrické parametry břitu musí zajistit předepsanou jakost obrobených ploch závitu
  • Řezání závitu má probíhat při malém kroutícím momentu -> Ovlivnění konstrukce geometrie břitu
  • Konstrukce musí umožňovat snadný přívod mazací kapaliny a to při jeho dostatečné pevnosti -> Ovlivňuje velikost zubové mezery
  • Břity musí být konstruovány tak, aby umožnily několika násobné přeostření při zachování přesných rozměrů a tvaru ostří
  • NUTNOST VYSOKÉ pevnosti a tuhosti v krutu
3. Maticové závitníky


Mají dlouhý řezný kužel i stopku na kterou se hotové matice navlékají
Závitníky se používají na speciálních strojích na výrobu matic
Použití: Řezání krátkých závitů do délky 1,5násobku průměru (zejména na výrobu matic)4. Soustružení vnitřních závitů

Soustruží se vnitřním tvarovým nožem s jedním nebo více závitovými profily
Délka závitu je omezená tuhostí nástroje a jeho délkou od místa upnutí
Lze použít i kotoučové nože
Běžně se soustruží závity větší než M20 (lze soustružit i závity menší)5. Frézování vnitřních závitů

Používají se tvarové kotoučové frézy nebo závitové frézy se stopkou
Běžně se vyrábějí závitové frézy s minimálním průměrem 50 mm
Průměr frézy by měl být nejvýše polovinou řezaného závitu6. Tváření vnitřních závitů

Používají se speciální tvářecí závitníky
Metoda se užívá v materiálech s nižší pevností (do 500 MPa), např. hliníkových, měděných slitinách a v ocelích s nižší pevností
Předvrtaná díra musí být větší než střední průměr řezaného závitu
Závitník má speciální tvar tvářecí části a příčný řez závitníkem má profil K
Lepší mechanické vlastnosti a jakost povrchu než závity obráběné

Žádné komentáře:

Okomentovat