Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.2.1.2.1.1 HLINÍK A JEHO SLITINY

Výroba se skládá ze dvou částí:
Chemickou cestou se získá čistý oxid hlinitý Al2O3
Elektrolýzou se vyrobí elektrolytický hliník čistoty 99,3 - 99,8 % (nejčastěji 99,5 %)
Ještě čistší hliník se získává rafinací (z elektrolytického) na čistotu 99,99%
Pásmovou rafinací lze vyrobit hliník čistoty téměř 100 %
V ČR se nevyrábí

Vyrobený hliník se odlévá do tvaru:
Housek
Bloků
Ingotů (kruhový nebo čtvercový průřez)
Desky


Podle počtu tavení rozeznáváme čistý hliník

a) Prvního tavení
Vyroben hutnicky přímo ze surovin a odlit přímo do obchodně obvyklých tvarů (desky, čepy, čtvercové ingoty nebo housky) nebo z odpadu vznikajícího při zpracovávání polotovaru z čistého hliníku (např. ve válcovně)
Výroba v několika jakostech
Zpracování tvářením za tepla i za studena
ČSN rozeznává následující jakosti

Název Značka ČSN norma Vlastnosti
Čistý hliník Al 99,85 42 4002
 • Obsahuje nejméně 99,85 % hliníku
 • Dodává se ve formě ve tvaru plechů, pásů a fólií válcovaných za studena
 • Fólie jsou plechy nebo pásy výšky maximálně 0,1 mm
Elektrovodný hliník E Al 99,5 42 4004
 • Použití pro holé vodiče vnitřních a venkovních rozvodných zařízení
Čistý hliník Al 99,5 42 4005
 • Vhodný pro elektrotechnické účely
 • Použití pro
  • Chemický a potravinářský průmysl
  • Výroba nýtů, nádobí, atd.
Rafinovaný hliník
 • Snadno se leští
 • Po eloxování velmi dobré optické vlastnosti
 • Stálý lesk


b) Druhého tavení
Přetavovaný
Získaný části nebo úplně z hliníkového odpadu
Určen:
- Chemický a potravinářský průmysl
- Výroba nádobí


Vlastnosti hliníku

Hustota: 2 700 kg.m-3
Smrštivost při přechodu z tekutého stavu do tuhého: 1,7 až 1,8 %

Elektrická vodivost:
- asi 60% čisté mědi
- 34 S

Pevnost v tahu měkkého čistého hliníku je 40 až 70 MPa při tažnosti 30 %
Tvrdost HB: 15 až 23
Teplota tavení: 660 °C
Tvářením za studena může hliník dosáhnout pevnosti více než 200 MPa při tažnosti 1 až 2 % a tvrdosti HB 35 až 40
Po ohřevu na teplotu 360 až 450 °C a při rychlém ochlazení dosáhne kov opět původní měkkosti

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Dobrá (Na vzduchu vytváří hliník velmi odolnou, nevodivou, ochrannou vrstvičku oxidů, která chrání před další oxidací.)

Eloxování: Zvýšení odolnosti proti korozi, tím že se "zesílí" ochranná vrstvička oxidů umělou oxidací. (Možnost různých barev povrchů -> Použití: k výrobě ozdobných předmětů a bižutérie)

Nebezpečná je elektrolytická koroze (vzniká při styku dvou různých kovů v elektrolytu (např. vlhkostí vzduchu vznikne galvanický článek -> začne se rozpouštět kov méně elektrochemicky odolný (většinou to bývá hliník)

Poměrně dobře odolává:
- Mořské vodě
- Neutrálním nebo oxidačním roztokům soli
- Koncentrované kyselině dusičné

Málo odolný proti zásadám

Tváření hliníku
Za tepla 450 až 500 °C
Velmi dobře tvárný i za studena
Při intenzivním tváření hliník zpevní -> před dalším tvářením se musí vyžíhat (ohřát na 340 až 380 °C a 2 až 4 hodiny ochlazovat na vzduchu)

Svařitelnost hliníku
Dobrá -> snadno oxiduje
Nutno používat pro svařování speciálních tavidel nebo ochrannou atmosféru argonu

Pájení hliníku: Dobré

Lepení hliníku
Dobré
Pro Tenké hliníkové plechy a jejich slitiny
Pro lepení se používají uměle vytvrzovatelné pryskyřice, zejména epoxidovými

Slévatelnost
Není dobrá
Lije se hlavně pod tlakem nebo odstředivě

Obrobitelnost
Není dobrá
Maže se -> tvoří dlouhé a měkké třísky -> nehodí se k práci na automatech


Použití hliníku

Účel Procentuální podíl
Slévárenské slitiny 47%
Polotovary 37%
Slitiny k tváření 15%
Nespecifikované účely 1%


Použití ve velkém množství oborů
Strojírenství, doprava, stavebnictví, chemii
- Méně namáhané konstrukce a spotřební předměty -> uplatní se "malá" hmotnost či odolnost vůči korozi

Potravinářství, farmakologie
- Hliníkové fólie
- Tepelná izolace -> odráží tepelné záření
- Používá se hliník čistoty nejméně 99%

Elektrotechnika:
- Vodiče všeho druhu
- Dnes se ve většině případů nahrazuje mědí


Slitiny hliníku

Pro konstrukce se používají častěji různé slitiny hliníku než v čisté podobě

Vlastnosti slitin:
Malá hustota
Dobré mechanické vlastnosti
Nemagnetické
"Relativně" dobře obrobitelné
Vyhovující odolnost proti korozi

Základní druhy slitin:
a) Tvářené
Dobře tvárné
Zhotovují se: Plechy, dráty, trubky, různé profily, tyče, výkovky
b) Slévárenské
Větší obsah příměsí
Nižší tvárnost

Vlastnosti se zlepšují vytvrzováním
Předmět se ohřeje na určitou teplotu (asi 500 °C) = rozpouštěcí žíhání
Předmět se rychle ochladí až na normální teplotu ponořením do vody
Předmět se nechá ležet několik dní na vzduchu při normální teplotě = přírodní stárnutí

nebo


Předmět se popustí
- Předmět se ohřeje na teplotu 150°C
- Teplota se udržuje několik hodin = umělé stárnutí
Rychlým ochlazením se získá měkká a houževnatá slitina
K vytvrzování jsou vhodné slitiny obsahující měď, křemík
Předpoklad vytvrzování: možnost nechat slitinu přechladit = rychlým ochlazením vytvořit přechlazený tuhý roztok - nerovnovážný stav
Vytvrzují se převážně tvářené slitiny


Tvářené slitiny

Dural

Nejrozšířenější, nejznámější, nejstarší hliníková slitina
Složení: Al Cu4 Mg
Číselné značení:ČSN 42 4201
Hustota: 2 800 kg/m3
Teplota tavení: 540 až 650 °C

Duralumin
Důležitý konstrukční materiál ke stavbě letadel, kolejových vozidel a automobilů
Pro velký obsah mědi má menší odolnost proti korozi než čistý hliník nebo slitiny bez mědi

Plátovaný dural
Číselné značení: ČSN 42 4251
Dobrá odolnost vůči korozi
Vyrábí se naválcováním čistého hliníku Al 99,5 nebo slitiny Al Mg Si na duralové plechy/pásy
Tloušťka plátované vrstvy je z každé strany cca 2,5 až 7,5 % základního materiálu

Superdural
Složení slitiny: Al Cu4 Mg1
Číselné označení: ČSN 42 42 03
Vyšší obsah hořčíku ->Vysoká pevnost

Z konstrukční slitin má největší pevnost má slitina Al Zn6 Mg Cu, číselné značení: ČSN 42 4222


Slitina Y
Vytvrzovaná slitina s přísadou niklu a dalších prvků
Použití: na výkovky a výlisky součástí namáhané za vyšších teplot (písty, hlavy válců spalovacích motorů)

Vytvrzovatelná automatová slitina
Složení:l Cu Mg Pb Bi
Přísada Pb + Bi zlepšuje obrobitelnost, ve slitině ji je 1 až 2,5 %
Použití: Pro součásti obráběné na automatech
Odolnost proti korozi mořskou vodou a slabě alkalickými roztoky

Nevytvrzovatelné slitiny s přísadou:
2 až 7 % Mg
0,03 až 1 % Mn
Použití:
Stavba lodí
Chemický a potravinářský průmysl

Ložiskové kovy
V dnešní době vytlačují kompozice
Používají se tenké ocelové pánve s naplátovanou tenkou vrstvou (výstelkou) z hliníkových slitin
Použití: Pro kluzná ložiska velmi namáhaných strojů (např. automobily)
Tyto ložiskové pánve se vyrábějí z bimetalických pásů a jako výstelky se používá slitina Al Sn20
Životnost ložisek je větší než s kompozicemi


Slévárenské slitiny

Lze odlít do:
- Písku
- Kokil i pod tlakem

Teplota roztaveného kovu: 700 až 750 °C
Nejčastěji legující prvek: Křemík (Si)

Silumin
Často používaný
Složení: Al Si13
Číselné značení: 42 4330
Teplota tavení: 577°C
Nutno očkovat těsně před litím (přidat maximálně 0,1 sodíku do roztaveného kovu) -> bez očkování by struktura slitiny byla hrubá a odlitek křehký
Hustota:2650 kg/m3
Slévatelnost:Výborná
Odolává různým korozním vlivům
Obrobitelnost:Špatná
Přísadou hořčíku se zlepší mechanické vlastnosti -> umožnění vytvrzování (číselné značení: 42 4331)
Vytvrzený silumin se používá na:
- Skříně leteckých a vznětových motorů
- Součásti automobilového a leteckého průmyslu
- Složité tenkostěnné odlitky

Žádné komentáře:

Okomentovat