Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.15.8 VYSTRUŽOVÁNÍ

Jedná se o odebírání nejjemnější třísky (jemné vyhlazení díry) v předvrtaných dírách, aby se dosáhlo tvarové a rozměrové přesnosti (tolerované rozměry) a kvalitního povrchu


Výstružník:
Odstraňuje stopy a různé nerovnosti vzniklé při vrtání nebo vyhrubování
Dokončuje díru na přesný rozměr
Dokončuje povrchovou úpravu díry

Odebírání třísek se provádí otáčivým řezným pohybem výstružníku a přímým posuvným pohybem do díry


Postup obrábění:
Úhel čela ( c ) nože se blíží 0° -> vystružování jemné škrabání povrchu připomíná
Obrábění je současně rozděleno na více břitů -> každý břit odebírá pouze nejjemnější třísku
Díra se předvrtá na menší průměr -> vznikne přídavek pro vystružování
- Pevné výstružníky: max 0,3 mm
- Stavitelné výstružníky: max 0,1 mm

Výstružníky mají sudý počet zubů s nepravidelnou roztečí (s pravidelnou roztečí by se odřezávali třísky vždy na stejném místě a v nerovnostech by se břity zasekávali -> způsobovalo by to chvění ->záporné ovlivnění jakosti povrchu
Výstružníky

Pevné výstružníky
Vyrobeny z jednoho kusu (nástrojová ocel)
Ruční mají na konci stopky čtyřhran pro nasazení vratidla


Výstružníky s rovnými břity
Výhody:
- Jednoduchá výroba
- Snadné ostření a měření
- Potřebují malý axiální tlak
- Výhodnější řez a odebírání třísek (než šroubovité výstružníky)
Nevýhoda: Nevhodné pro díry s přerušovaným povrchem

Výstružníky se šroubovitými břity
Použití: Pro
- Díry s přerušovaným povrchem
- Tenčí plechy
Vhodně působí na tvarovou přesnost díry
Levý nebo pravý sklon šroubovice
Úhel šroubovice 7 až 8°
Sklon šroubovice by měl být proti směru otáčení
- Aby odcházeli třísky
- Zamezení posuvu do záběru


Stavitelné výstružníky
Po novém naostření se rozměrově kontrolují
U rozpínavých výstružníků je řezná část rozpínána o 1/10 mm jmenovitého průměru
Břity se dají přestavět v šikmé vodící drážce uvnitř nástroje v určité z oblasti průměru (z průměru 60 mm na průměr 65 mm)

Výstružníky pro neprůchozí díry
Jedná se o rozpínací výstružníky, které mají vložené nože, které řežou na čelní straně


Nástrčné výstružníky
Použití: Pro větší průměry děr
Mají:
- Velmi krátký kužel
- Vnitřní kuželová díra je 1:30
- Unášecí drážku z zajištění na trnu nebo nástrčném držáku

Kuželové výstružníky
Pevné nepřestavitelné pro kuželové díry (1:10; 1:20; 1:50; 1:100, Morse kužele)
Zhotoveny s
- Rovnými břity
- Šroubovitými břity
Díry ve tvaru Morse se vystružují postupně
- Předhrubovací
- Hrubovací
- Dokončovací
Pravidla pro vystružování

Díra se předvrtá s přídavkem pro vystružování (0,1 - 0,2 mm)
Přídavek pro vystružování je nutno mít u pevných výstružníků větší než u rozpínacích pro lehké kovy a houževnaté materiály o 50% až 100% větší než pro ocel a litinu.
Výstružník má řezat stejnoměrně a proto musí být díra hladká !

Důležité: Před vystružováním je nutné vždy provést zahloubení.
Výstružník nenasazujeme šikmo a nestejnoměrným tlakem, jinak nebude, díra čistá a válcová.
Výstružníky nikdy neotáčíme zpět a otáčíme jím po celou dobu vystružování díry stejnoměrným posuvným tlakem, aby byla žádaná kvalita povrchu.


Výstružník vytáčíme z díry jen ve směru řezání !

Práce spojené s vrtáním, vyhrubováním a vystružování je nutno provádět na jedno upnutí obrobku, aby měla díra požadovanou jakost.Dosahované parametry

Závisí na:
Řezné podmínky
Tuhost nástroje
Materiál obrobku
Použitá chladící kapalinaŽádné komentáře:

Okomentovat